Prisjämförelse

Populära nätbutiker


Patroner

NYKUND: Patroner.se Bläckpatron eller fotopapper 1 krona


Inkclub

NYKUND: Inkclub Handla bläck för 1 krona Störst sortiment, multipack för storförbrukare.


Lägst kostnad för skrivarbläck erhålls med kompatibla bläckpatroner eller miljöbläckpatroner. Priserna kan skilja sig en hel del mellan olika återförsäljare och är lite knepiga att jämföra eftersom det inte är en homogen produkt. Samma patrontyp kan vara både en återanvänd originalpatron eller en nytillverkad kompatibel samt innehålla olika mängder bläck.

Svårt att jämföra priser på skrivarpatroner

prisjamforelseDet finns idag ett enormt utbud av patroner och lasertoners från olika tillverkare till högst skiftande priser, kvalitet och innehåll. För att kunna göra en rättvisande prisjämförelse finns många faktorer att ta hänsyn till. Det ur ett konsumentperspektiv kanske mest intressant att få reda på vilken skrivare som är mest ekonomisk men då nya skrivare lanseras så gott som veckovis blir en sådan undersökning mycket komplicerad och resurskrävande.  En grundlig jämförelse kräver att kostnaden för ersättningspatroner räknas ut för varje skrivarmodell vilket skulle bli enormt arbetskrävande och kostsamt.

Genom att bli medveten om vissa basfakta kan du dock göra sig tillräckligt informerad för att kunna göra ett bättre och mer ekonomiskt köp.

Det är inte alltid säkert att nya patroner är det självklara valet. Sett till den totala kostnaden per utskrift (beroende på skrivartyp) blir kostnaden ofta lägre med en återanvänd eller kompatibel bläckpatron. Även ursprungsleverantörer som HP och Lexmark har återvinningsprogram för skrivarpatroner.

Det kan vara värt att beakta att skrivare använder olika metoder för utskrifter. De vanligaste teknikerna är micro piezo (Epson) och termisk utskrift. Utan att gå närmare in på de tekniska detaljerna kan skillnaderna med avseende på kostnad och kvalitet beskrivas så här;

Jämfört med den termiska bläckstråleskrivaren ger en micro piezo patron i allmänhet utskrifter med finare kvalitet vilket gör både nya och återvunna patroner något dyrare. Denna aspekt bör övervägas under inköp.

Den ultimata jämförelsen bör definiera kostnad per utskrift. När du vet priset per patron, leta efter information om vilket antal sidor som skrivaren kan skriva ut i en viss kvalitet innan kassetten med bläck tar slut. Med dessa två parametrar, bör du ha tillräckligt med information för att välja rätt printerpatron.

I dag har praktiskt taget alla en skrivare hemma, så det är många som får problem när färgpatronerna tar slut. Tidigare var du tvungen att leta i olika butiker men idag kan du genom Internet använda den här sidan för att jämföra priser och sedan beställa hem patronerna direkt till dörren.

Läs mer om prisjämförelser hos Post och Telestyrelsen

Top