Malaysia skakas av skandal med falska patroner

Malaysias handel och konsumentverk har beslagtagit 4.000 falska bläckpatroner värda RM 100 000 från 10 lokaler i Taman Universiti, Johor Baru.

Omkring 30 tillsynstjänstemän deltog i räderna och lade beslag på falska patroner som tänkta att saluföras under HP, Epson, Canon, Xerox och Samsungs varumärken.

En razzia gjordes även mot en leverantör som sålde falska patroner till minst nio återförsäljare.

Bläckpatronerna hade bland annat sålts till studenter på ett tekniskt universitet i Malaysia. Studenterna var en tacksam kundkrets som inte ställde frågor och var glada över att kunna skriva ut sina arbeten till en billig penning.

Verkets vice verkställande direktör Mr. Bakar meddelade att tillslagen gjorts efter upprepade klagomål från distributörer av äkta patroner.

Alla de nio återförsäljare som fastnade i razzian hade köpt sina varor från en och samma leverantör vars verksamhet tros ha pågått i över ett år.

Butiksinnehavarna skyltade med originalpatroner med sålde sedan falska patroner till kunderna.

Konsumenter som oroas för att bli lurade får nu rådet att alltid be om att få de produkter som visas upp i butiken och att inte acceptera patroner ”från lagret”. De äkta patronerna är av högre kvalitet men priset är också väldigt mycket högre.

En ytterligare metod för att säkerställa att kunderna inte får falska produkter är att kräva att återförsäljaren har en utrustning som används för att kontrollera att produkterna är äkta.

Onekligen görs stora och kreativa ansträngningar över hela världen för att tillgodose konsumenternas behov av billigare patroner till originalfabrikanternas stora förtret.

Taggar: ,

Bläckpatrontillverkaren Lexmark på väg att bli uppköpt?

Lexmark Inc. (från början en avknoppning av IBMs printerdivision) redovisar fortsatt fina vinster. Strategin att vältra över så mycket som möjligt av kostnaden på dyra bläckpatroner och skänka bort skrivaren är fortsatt framgångsrik. Förutom att sälja skrivare under det egna varumärket säljs Lexmarks produkter bl.a. av Dell.

Lexmark är en liten spelare verksam inom ett lönsamt segment. Lystna blickar kastas nu från många jättar med välfyllda kassor. Bland de företag som pekas ut av aktieanalytiker som speciellt sugna nämns Dell och HP. Ett annat tänkbart scenario är att företagsledningen själva köper företaget och tar det från börsen. Lexmark är inte störst men mindre konkurrens får en negativ påverkan på hela marknaden för bläckpatroner och skrivare.

Taggar: , ,

Bläckpatronstillverkare i samverkan

I Japan har de sex ledande bläckpatrontillverkarna Brother, Canon, Dell, Epson, HP Japan och Lexmark gått samman i ett unikt samarbete för att stödja FNs miljöprogram. Projektet som lanserades 2008 går ut på att tillsammans med det japanska postverket förmå konsumenter att lämna in återanvända bläckpatroner. För varje återlämnad patron donerar de sex tillverkarna 3 japanska yen (ungefär 25 öre) till FNs miljöprogram med säte i Nairobi, Kenya.

Bläckpatronstillverkarna hade ingen svårighet att finna enighet i att de har ett miljöansvar. Kanske får vi även se liknande initiativ här hemma?

Taggar: ,

Återvinning av bläckpatroner

Bläckpatroner innehåller plast och metaller som tar upp till 1000 år för naturen att bryta ned. Uppskattningsvis 20-40% av all av alla bläckpatroner återvinns. Om du ska kasta en bläckpatron skall den sorteras som brännbar, ej återanvändningsbar. Oavsett om den tomma bläckpatronen grävs ner eller bränns upp innebär det en negativ miljöpåverkan.

Eftersom en bläckpatron kan användas fler än en gång med bibehållen kvalitet är det många återförsäljare av bläck som erbjuder s.k. miljöpatroner. För konsumenten blir det både ett sätt att vara miljövänlig och spara pengar då återanvända patroner är betydligt billigare än nya miljöovänliga patroner.

Under senare år har även ursprungstillverkare av bläckpatroner bl.a. Lexmark infört egna återvinningsprogram för bläck och toners.

En tom bläckpatron har ett litet ekonomiskt värde så det är inte så lönsamt att skicka tillbaka den. I asiatiska länder med lågt kostnadsläge är bläckpatroner en relativt dyr produkt och det är därför en bra affär att samla in patroner och fylla dem med nytt bläck. De återfyllda miljöpatronerna säljs sedan både på den inhemska marknaden och på export till Sverige och andra köpstarka länder.

Taggar: , ,

De stora pengarna ligger i bläckpatronerna…

Fientlig Kryptering

De flesta bläckpatroner säljs av skrivartillverkarna själva – till ett högt pris. Men en del av patronerna kommer från andra källor och till ett betydligt lägre pris. Kompatibla patroner är en smart och ekonomisk lösning för den som köpt en billig skrivare men ett ständigt gissel för tillverkaren av skrivaren som mycket hellre hade sett att kunden köpt den egna bläckbehållaren till ”premium” pris.

Det finns mycket pengar att tjäna på att skrivarkunden köper dyra originalpatroner. Så mycket att ledande tillverkare inlett samarbete med företag verksamma inom avancerad chipkryptologi (med bl.a. försvarsindustrin i Förenta Staterna som uppdragsgivare) för att på alla sätt förhindra användning av bläckbehållare som inte kommer från ursprungstillverkaren.

Bläckpatroner.se erfar på relativt säkra grunder att San Fransisco företaget Cryptography Research Inc. i hemlighet arbetar med utveckling av avancerad chipteknologi på uppdrag av skrivartillverkarna.

Kompatibla eller återtillverkade patroner är inte illegala på något sätt – de är bara en förlust för skrivartillverkaren.

Världsmarknaden för skrivare och bläckpatroner uppgår till omkring 500 miljarder kronor om året så det är inte så konstigt att alla tänkbara medel tas till för att försvara marknadsandelar.

Den kloke konsumenten kan dock än så länge glädja sig åt billiga alternativ och dra monopolkapitalet vid näsan!

(Bilden: Test och utveckling av konsumentfientlig krypteringsteknik)

Hela artikeln finns här!

Taggar: , ,

Vilken skrivare är mest ekonomisk?

Skrivartillverkarna har inte kommit överrens om någon gemensam standard för att mäta utskriftskostnaden vilket gör att man får ta deras egna beräkningar med en nypa salt. Tekniksajten Tomshardware har genomfört ett väldigt grundligt test för att en gång för alla försöka fastställa vilken av ett antal populära skrivarmodeller från Canon, Epson, HP och Lexmark som ger billigast utskrifter.

Det är värt att notera att resultaten kan bli annorlunda beroende på användare. För utskrifter av text går det t.ex. mest åt svart färg medan fotoutskrifter använder alla olika färger. Genom att använda samma metod för alla skrivare har det dock gått att få en ungefärlig bild och en någorlunda rättvis jämförelse.

Testet delades upp på textutskrifter, blandade utskrifter och fotografier. Resultatet av det omfattande testarbetet visade att Canon är den skrivare som ger de billigaste utskrifterna. De skrivare som testats hade liknande specifikationer avseende kvalitet och prestanda. Testet gjordes med originalpatroner och här är det tydligt vilken stor utgift det blir att köpa tillverkarnas egna patroner. Det hade varit intressant att se vad resultatet blivit om man istället valt kompatibla patroner. Även i det fallet skulle Canon tillsammans med Epson ligga bra till. HP och Lexmark har ju en betydligt kostsammare konstruktion av patroner.

Diagrammet visar det sammanlagda testresultatet och en uppskattning av kostnaden för bläck i tre år. Kostnaden är angiven i dollar. En dollar = 7.50kr

Här finns hela artikeln: Cost Per Page: In Living Color

Taggar: , ,

Om ”oberoende” prisjämförelsesajter

Som vanligt när det gäller Pricerunner är det samma återförsäljare som år efter år exponeras på ett sådant sätt att det nästan är omöjligt för den medvetne konsumenten att hitta något annat alternativ.

Den här bloggen handlar om bläckpatroner men det ser lika ”oberoende” ut i flera andra kategorier. Att Pricerunner (numera ägt av amerikanska Valueclick) är ett kommersiellt företag med vinstmaximering som främsta syfte är inget som vi kan ha några invändningar mot – sådan är marknaden. Den som betalar mest pengar till Pricerunner syns mest. Hej Konsument! som förväntar sig att pris, kvalitet och service vägs in i den ”oberoende jämförelsen” blir såklart dragen vid näsan.

Vad man dock kan förvånas över är hur lätt ”nyheter” och ”undersökningar” kan trummas in till svenska tv- och tidningsmedia. Det är ett skickligt arbete att bygga ett varumärke på falska premisser och konsumenter som betalat för dyra pengar hade nog önskat en mer kritisk granskning av den tredje statsmakten.

/Stickan

Taggar: , ,

Bläckpatroner dyrt som kaviar!

Rysk Kaviar

Varför kostar egentligen bläckpatroner så mycket? Hur kan det komma sig att bläckpatroner är dyrare än rysk kaviar? Inte nog med att de är dyra – HP bläckpatroner och Lexmark’s dito är dessutom försedda med en timer så att dom slutar att fungera efter en viss tid – trots att det är bläck kvar i dom! Forskaren Zel Dolinsky från Connecticut ställde sig frågan ”hur kan det komma sig att bläckpatroner fortfarande är extremt dyra när skrivarpriserna faller?”.

Anledningen är att skrivartillverkarnas affärsmodell (som är den samma som rakhyvel/rakblad och mobiltelefonoperatörernas) är att erbjuda ett lågt pris för ”hårdvaran” för att sedan tjäna stora pengar på förbrukningsvaran. Det bästa sättet att spara pengar är att köpa kompatibla bläckpatroner. Har du en HP skrivare &rekommenderar vi att du köper dom här: http://blaeckpatroner.se/hp/

/Stickan

Taggar: ,

Solid Ink – Fast bläck

Fast bläck

Det finns flera intressanta metoder som används i skrivare förutom bläck-, toner- och tidigare nämnda bläckgeléteknologi. Xerox har sedan 1991 utvecklat skrivare som använder vaxklossar istället för vanliga patroner. Det är en lättanvänd teknik som dessutom reducerar avfallet med upp till 90%. Färgen överförs till papper från en trumma som det smälta bläcket droppar ner på. Xerox vänder sig i första hand till företagsmarknaden. Även deras mindre skrivare är fortfarande alldeles för dyra för privatmarknaden men förhoppningsvis kan tekniken göras billigare i framtiden.

/Stickan

Taggar: ,

HP Stämmer Pelikan

HP anklagar den schweiziska bläckpatronstillverkaren Pelikan för oetiska metoder och falsk marknadsföring. Enligt HP har Pelikan marknadsfört nytillverkade bläckpatroner som återfyllda (remanufactured) HP patroner och på så vis vilselett konsumenter.

Man kan ju fundera varför Pelikan gjort så här? Antagligen är det så att konsumenter uppfattar en återfylld originalpatron som varande av bättre kvalitet än en nytillverkad kompatibel patron. Så är ju dock inte fallet. Pelikan är känt för att ha produkter av hög kvalitet (dock dyra) och en ny kompatibel patron ger bättre utskrifter än återfylld där skrivarhuvudet är använt (minst) en gång.

/Stickan

Taggar: , ,
Top