De stora pengarna ligger i bläckpatronerna…

Fientlig Kryptering

De flesta bläckpatroner säljs av skrivartillverkarna själva – till ett högt pris. Men en del av patronerna kommer från andra källor och till ett betydligt lägre pris. Kompatibla patroner är en smart och ekonomisk lösning för den som köpt en billig skrivare men ett ständigt gissel för tillverkaren av skrivaren som mycket hellre hade sett att kunden köpt den egna bläckbehållaren till ”premium” pris.

Det finns mycket pengar att tjäna på att skrivarkunden köper dyra originalpatroner. Så mycket att ledande tillverkare inlett samarbete med företag verksamma inom avancerad chipkryptologi (med bl.a. försvarsindustrin i Förenta Staterna som uppdragsgivare) för att på alla sätt förhindra användning av bläckbehållare som inte kommer från ursprungstillverkaren.

Bläckpatroner.se erfar på relativt säkra grunder att San Fransisco företaget Cryptography Research Inc. i hemlighet arbetar med utveckling av avancerad chipteknologi på uppdrag av skrivartillverkarna.

Kompatibla eller återtillverkade patroner är inte illegala på något sätt – de är bara en förlust för skrivartillverkaren.

Världsmarknaden för skrivare och bläckpatroner uppgår till omkring 500 miljarder kronor om året så det är inte så konstigt att alla tänkbara medel tas till för att försvara marknadsandelar.

Den kloke konsumenten kan dock än så länge glädja sig åt billiga alternativ och dra monopolkapitalet vid näsan!

(Bilden: Test och utveckling av konsumentfientlig krypteringsteknik)

Hela artikeln finns här!

Taggar: , ,