Återvinna bläckpatroner

Konsumenter byter ut sina datorer och skrivare i allt snabbare takt vilket gjort att skrot och avfall från datordelar har blivit ett problem. Om vi bara tittar på tomma bläckpatroner är det lätt att se hur mycket som kan vinnas på en ökad återvinning.

1. Uppskattningsvis 400 miljoner tomma bläckpatroner slängas varje år, av vilka endast en 5-10 procent återanvänds. Resten hamnar på soptippen som kemiskt avfall.

2. De tomma bläckpatroner är gjorda av plast som inte bryts ner lätt vilket ytterligare ökar problemen med föroreningar i jorden som kan på sikt nå grundvattnet.

3. Om de tomma bläckpatronerna skulle återvinnas skulle det kunna innebära en direkt besparing på mer än 50 miljoner liter olja.

4. Påfyllning av tomma bläckpatroner är en av de mest lovande småskaliga lösningarna eftersom det kräver ett minimum av ansträngning och leder till maximal miljövinst.
5. Småskaliga entreprenörer som har startat verksamhet för återvinning har i vissa fall sett sin investering fördubblats på mindre än tre månader.

6. Bland alla begagnade datordelar är den tomma bläckpatronen mest värdefull eftersom den går att återvinna och bläckpatroner är dyra.

7. Små och medelstora företag kan spara en hel del om de i stället för att dumpa tomma bläckpatroner som avfall skulle sälja dem. De skulle vidare spara mycket pengar om de själva fyllde sina patroner eller köpte påfyllda istället för nya.

8. Allt du behöver ha för att vara igång med en återfyllnadsverksamhet är viljan att lyckas och en god källa för tomma bläckpatroner så att du kan fylla dem och sälja dem.

9. Den bästa källan för tomma kassetter med skrivhuvud finns på Internet. Det finns hundratals företag som är specialiserade på att endast identifiera och köpa denna typ av patroner för att försörja små företag för refilltillverkning.

10. Den tomma kassetten kan fyllas endast två eller tre gånger, varefter dess värde kommer att sjunka drastiskt. Det kommer fortfarande finnas en marknad för att fylla på dem om och om igen men värdet blir lågt.

Om man tittar på ovanstående fakta och siffror, ser det ut som det finns ett stort utrymme för att ställa upp en mycket lönsam verksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*